Skulpturen

Ausstellung "Frauen gestalten" 2011

                                   

                        Ausstellung "Frauen gestalten" 2011


Pussyhats von Annemarie Waibel an FATart in Schaffhausen

 

                                          

             Pussyhats an der FATart Schaffhausen 2020

 

Skulpturen von Annemarie Waibel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Vernissage Ausstellung Skulpturengarten Zollikerberg 2009

 

Skulpturen von Annemarie Waibel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vernissage Ausstellung Skulpturengarten Zollikerberg 2009

 

Skulptur von Annemarie Waibel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Skulpturengarten

 

Sitzende, Skulptur von Annemarie Waibel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Skulpturengarten


Skulptur von Annemarie Waibel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Skulpturengarten

 

  Engelin, Skulptur von Annemarie Waibel

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Skulpturengarten


Die Buddha, Skulptur von Annemarie Waibel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Skulpturengarten

 

Visionärinnem, Skulptur von Annemarie Waibel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Engelin,Skulptur von Annemarie Waibel